Skoletilbyder - Sykehuset i Vestfold HF-Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse - Fagskolen Aldring og helse

Tilbydernr: 268
Organisasjonsnummer: 918558195
Postnummer: 3103
Postadresse: Postboks 2136, Tønsberg
Telefon: 33341950
E-post: post@aldringoghelse.no
Nettside: http://aldringoghelse.no/

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fagskolen Aldring og helse 72 Tønsberg 78
Lakselv 418
Alta 419
Bergen 423
Hallingdal 424
Ålesund 432
Hønefoss 518