Skoletilbyder - Menighetsbibelskolen

Tilbydernr: 265
Organisasjonsnummer: 988890022
Postnummer: 3211
Postadresse: Boks 113
Telefon: 90536295
E-post: post@mbs-bibelskole.no
Nettside: http://www.mbs-bibelskole.no/

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Menighetsbibelskolen 174 MBS-Ut i tjeneste 248
Menighetsbibelskolen avdeling Kristiansand 399