Skoletilbyder - Fredrikstad FagAkademi AS

Tilbydernr: 255
Organisasjonsnummer: 991525831
Postnummer: 1671
Postadresse: Stadion 7
Telefon: 69366200
E-post: post@ffa.no
Nettside: http://www.ffa.no/

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fredrikstad og Oslo FagAkademi 175 Fredrikstad og Oslo FagAkademi, Fredrikstad 252
Fredrikstad og Oslo FagAkademi, Oslo 446