Skoletilbyder - Fredrikstad FagAkademi AS

Tilbydernummer: 255
Organisasjonsnummer: 991525831
Postnummer: 1671
Postadresse: Stadion 7
Telefon: 69366200
E-post: post@ffa.no
Nettside: http://www.ffa.no/

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fredrikstad FagAkademi AS 175 Fredrikstad FagAkademi, Fredrikstad 252