Skoletilbyder - Høgskulen på Vestlandet

Tilbydernr: 248
Organisasjonsnummer: 974652366
Postnummer: 5020
Postadresse: Postboks 7030
Telefon: 55587500
E-post: dykkerutdanningen@hib.no
Nettside: http://www.hib.no

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet 179 Dykkerutdanningen 310