Skoletilbyder - Frelsesarmeens Ressurssenter Jeløy

Tilbydernr: 245
Organisasjonsnummer: 999044352
Postnummer: 1516
Postadresse: Strandpromenaden 179
Telefon: 69911080
E-post: offisersskolen@frelsesarmeen.no
Nettside: http://www.frelsesarmeen.no/offisersskolen

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Frelsesarmeens offisersskole AS 91 Frelsesarmeens offiserskole AS 94