Skoletilbyder - Fagskolen i Hordaland

Tilbydernr: 240
Organisasjonsnummer: 938626367
Postnummer: 5020
Postadresse: Hordaland fylkeskommune opplæringsavdelinga
Telefon: 55337800
E-post: post.fih@hfk.no
Nettside: http://www.hordaland.no/fagskole

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fagskolen i Hordaland 207 Nordnes 407
Nygård 408
Hjeltnes 409
Voss 410
Austevoll 411
Fusa 412
Stord 416
Fitjar 433
Stend 434
Odda 435
Knarvik 436
Kvinnherad 437