Skoletilbyder - Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Tilbydernr: 239
Organisasjonsnummer: 974576589
Postnummer: 6404
Postadresse: Fylkeshuset
Telefon: 71258761
E-post: thorbjorn.myhre@mrfylke.no
Nettside: http://www.mrfylke.no

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fagskolen i Ålesund 107 Fagskolen i Ålesund 112
Fagskolen i Kristiansund 108 Fagskolen i Kristiansund 113