Skoletilbyder - Fagskolen Troms

Tilbydernr: 238
Organisasjonsnummer: 864870732
Postnummer: 9296
Postadresse: Troms fylkeskommune -utdanningsetaten
Telefon: 77788000
E-post: troms@tromsfylke.no
Nettside: http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Utdanning/Fagskolen/tabid/190/Default.aspx

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fagskolen i Troms 165 Harstad 239
Rambergan - Tromsø 240
Skjervøy 243
Breivika - Tromsø 398