Skoletilbyder - Fagskolen Troms

Tilbydernr: 238
Organisasjonsnummer: 864870732
Postnummer: 9296
Postadresse: Troms fylkeskommune -utdanningsetaten
Telefon: 77788000
E-post: troms@tromsfylke.no
Nettside: http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Utdanning/Fagskolen/tabid/190/Default.aspx

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fagskolen Troms, avdeling Tromsø 165 Fagskolen i Troms avd. Tromsø, studiested Maritime 240
Fagskolen i Troms, avd. Tromsø 398
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole 168 Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole 239
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole 169 Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole 243