Skoletilbyder - Fabrikken Asker kunstfagskole

Tilbydernr: 228
Organisasjonsnummer: 871522472
Postnummer: 1380
Postadresse: Postboks 4
Telefon: 66796304
E-post: post@asker-kunstskole.no
Nettside: http://www.asker-kunstskole.no/

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fabrikken Asker Kunstfagskole 15 Fabrikken Asker Kunstfagskole 5