Tabelldokumentasjon

Rapporteringskrav og spesifikasjon er lik for hele fagskolesektoren, både for offentlige og privat eide skoletilbydere.

Nedenfor ligger spesifikasjonen for hver enkelt tabell som skal innrapporteres til DBH-Fagskole. Frister for rapportering finnes under fanen Rapporteringskrav. For fagskoler som ikke har et studieadministrativt system for uttak av dataene, ligger også Excel-maler som skal benyttes for utfylling tilgjengelig under fanen Rapporteringskrav.

Organisasjon

Rapporteres av

1. Samtlige fagskoler
2. Samtlige fagskoler

Studietilbud

1. Samtlige fagskoler
2. Samtlige fagskoler

Studentdata

1. Samtlige fagskoler
2. Samtlige fagskoler
3. Samtlige fagskoler
4. Samtlige fagskoler
5. Samtlige fagskoler
6. Samtlige fagskoler

Økonomidata

1. Fylkeskommunene
2. Fylkeskommunene
3. Fylkeskommunene