Nye studieplasser med tilskudd

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Institusjonskode char(4)
Fagskolenummer int
Fagskolens navn varchar(200)
Studiestedsnummer int
Studiestedets navn varchar(200)
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Utdanningstilbudets navn varchar(200)
Tilskudd til nye studieplasser int

Forklaring til variablene

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Institusjonskode

Fire-sifret kode for identifikasjon av institusjoner.

Fagskolenummer

Nummeret tildeles i DBH-F når fagskolen tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i databasen. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Fagskolens navn

Fagskolens fulle navn. (Ved registrering av fagskolenummer i kolonne C, registreres fagskolens navn automatisk.)

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles i DBH-F når en fagskole tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i databasen. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Studiestedets navn

Studiestedets fulle navn. (Ved registrering studiestedsnummer i kolonne E, registreres studiestedets navn automatisk).

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

For korte utdanninger under 30?studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.: Samlekoden ENKELT kan ikke lenger benyttes. Disse skal nå også rapporteres inn med egen, unik tilbudskode.?

Dersom skolen ikke har en egen tilbudskode,?kan emnekoden gjenbrukes også som tilbudskode. NB! Det er ikke mulig å gjenbruke bruke tilbudskoden til utdanningstilbudet innholdet i den kortere utdanningen er hentet fra.?


Utdanningstilbudets navn

Det er et krav fra NOKUT at det NOKUT-godkjente navnet på et utdanningstilbud benyttes i alle sammenhenger. Det vil også si i rapporteringen til DBH-F. Navnet som skal rapporteres inn skal altså være identisk med det NOKUT-godkjente navnet på tilbudet i NOKUTs liste over godkjente fagskoletilbud. (Ønskes det å benytte et annet navn på tilbudet enn det NOKUT-godkjente, må skolen søke NOKUT om en navneendring).

For korte utdanninger under 30?studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.: Navnet skolen har gitt utdanningen benyttes.


Tilskudd til nye studieplasser

Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet via DIKU til nye studieplasser. Oppgies i hele kroner for hvert angitt utdanningstilbud.