Tilskudd fra fylkeskommunen til fagskolene

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Institusjonskode char(4)
Fagskolenummer int
Fagskolens navn varchar(200)
Sum tilskudd fra Kunnskapsdepartementet int
Tilskudd fra fylkeskommunen int

Forklaring til variablene

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Institusjonskode

Fire-sifret kode for identifikasjon av institusjoner.

Fagskolenummer

Nummeret tildeles i DBH-F når fagskolen tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i databasen. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Fagskolens navn

Fagskolens fulle navn. (Ved registrering av fagskolenummer i kolonne C, registreres fagskolens navn automatisk.)

Sum tilskudd fra Kunnskapsdepartementet

Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet via DIKU, ikke inkludert midler til nye studieplaser. Oppgis pr. fagskole i hele kroner.

Tilskudd fra fylkeskommunen

Driftstilskudd fra fylkeskommunen, utenom investeringsmidler. Oppgis pr. fagskole i hele kroner.