Revisorrapport til Helsedirektoratet

Definisjon

Alle fagskoler som omfattes av støtteordningen fra Helsedirektoratet skal til rapporteringen 15. mars levere revisorrapport.

Skolen må selv sørge for å innhente signert revisorrapport i tide, slik at denne blir rapportert inn til fristen 15. mars.Telledato for rapporteringsåret 2017 er 1. mars og 1. oktober.

Detaljert informasjon om tilskuddordningen finnes på Helsedirektoratets hjemmesider.