Studiested

Definisjon

En del fagskoler tilbyr sine utdanningstilbud ved flere studiesteder i Norge. De samme utdanningstilbudene er dermed tilgjengelige på ulike steder. De fagskolene som har opprettet tilbud ved ulike geografiske studiesteder skal innrapportere hvert av disse.

Studiestedets identifikatorkode gis av DBH-F i forbindelse med registreringen.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Navn varchar(200)
Organisasjons- eller virksomhetsnummer (tidligere bedriftsnummer) varchar(9)
Postnummer char(4)
Postadresse varchar(200)
E-post varchar(60)
Nettside char(255)
Telefon char(10)

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på en ny fagskole. Det identifiserer skolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i DBH-Fs database. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Dersom en fagskole tilbyr samme utdanningen på ulike studiesteder, må utdanningen rapporteres for hvert studiested.

Navn

Studiestedets fulle navn.

Organisasjons- eller virksomhetsnummer (tidligere bedriftsnummer)

Organisasjons- eller virksomhetsnummer (tidligere bedriftsnummer) til det enkelte studiested slik dette er registrert i Brønnøysundregisteret:
  • Studiested med samme beliggenhet (adresse) som fagskolen kan benytte fagskolens organisasjonsnummer.
  • Alle andre studiesteder, (med beliggenhet utenfor selve fagskolen), skal registreres med eget organisasjons- eller virksomhetsnummer (tidligere bedriftsnummer).
  • I følge Brønnøysundregisteret skal studiesteder som er opprettet med beliggenhet utenfor selve fagskolen og som har minimum én ansatt, registreres med eget organisasjons- eller bedriftsnummer.

Postnummer

Postnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten (4 siffer).

Postadresse

Studiestedets fullstendige postadresse. Dersom studiestedet ikke har egen postadresse, legges inn verdien USPESIFISERT.

E-post

Dersom studiestedet har en egen epostadresse registrerers den her. Dersom studiestedet ikke har egen epostadresse, registreres fagskolens epostadresse.

Nettside

Internett-adressen til den aktuelle organisasjonsenhetens nettside.

Telefon

Telefonnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten/studiestedet.