Fagskole

Definisjon

Skoletilbyder rapporterer data for de fagskolene de er ansvarlig for. Dataene vil da i sum omfatte samtlige offentlig og privat eide fagskoler som tilbyr fagskoleutdanning i Norge.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Organisasjonsnummer varchar(9)
Navn varchar(200)
Postnummer char(4)
Postadresse varchar(200)
Besøksadresse varchar(200)
Telefon char(10)
Kortnavn varchar(30)
Nettside char(255)
E-post varchar(60)
Eierforhold char(1)
Opprettet årstall int

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på en ny fagskole. Det identifiserer skolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til den enkelte fagskole slik dette er innmeldt til Enhetsregisteret. Alle fagskoler skal ha et eget organisasjonsnummer.

Navn

Fagskolens fulle navn.

Postnummer

Postnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten (4 siffer).

Postadresse

Fagskolens fullstendige postadresse

Besøksadresse

Fagskolens besøksadresse.

Telefon

Telefonnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten/studiestedet.

Kortnavn

En kortform av navnet til den aktuelle institusjonen (f.eks UiO, HiOA osv.).

Nettside

Internett-adressen til den aktuelle organisasjonsenhetens nettside.

E-post

E-mail for postmottak til fagskolen.

Eierforhold

Det skilles mellom offentlig og privat eide fagskoler. To gyldige verdier:

1: Offentlig
2: Privat

Opprettet årstall

Årstall for når fagskolen først fikk NOKUT-godkjenning. (Dvs. ikke når utdanningen ble igangsatt, som kan være tidligere enn da den ble NOKUT-godkjent).