Skoletilbyder

Definisjon

Skoletilbyder er overordnet institusjon for en eller flere fagskoler, og ansvarlig for koordinering, kvalitetssikring, praktisk innrapportering og godkjenning av data til databaseleverandør på vegne av disse.

Det er det ansvarlige styret som har det formelle ansvaret som tilbyder, og det er organisasjonsnummeret for styret som skal benyttes ved registrering av tilbyder.

Variablene

Variabel Type
Tilbydernummer int
Organisasjonsnummer varchar(9)
Navn varchar(200)
Postadresse varchar(200)
Postnummer char(4)
Telefon char(10)
Kortnavn varchar(30)
Nettside char(255)
E-post varchar(60)

Forklaring til variablene

Tilbydernummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer skoletilbyderen i DBH-Fs database.

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til skoletilbyder (det ansvarlige styret) slik dette er innmeldt til Enhetsregisteret. Der er ikke mulig å registrere styret med organisasjonsnummeret til en underenhet. For de få fylkeskommunale fagskolene som ikke har styret registrert i Enhetsregisteret benyttes organisasjonsnummeret til overordnet enhet i fylkeskommunen. I NOKUTs søkerveiledning for tilbydere omtales korrekt registrering av skoletilbyder i detalj:

NOKUTs veiledning for tilbydere

Navn

Skoletilbyderens korrekte/formelle navn

Postadresse

Skoletilbyders fullstendige postadresse

Postnummer

Postnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten (4 siffer).

Telefon

Telefonnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten/studiestedet.

Kortnavn

En kortform av navnet til den aktuelle institusjonen (f.eks UiO, HiOA osv.).

Nettside

Internett-adressen til den aktuelle organisasjonsenhetens nettside.

E-post

E-mail for postmottak til skoletilbyder