Studiested - Frelsesarmeens offiserskole

Studiestednr: 94
Organisasjonsnummer: 999044352
Postnummer: 1516
Postadresse: Strandpromenaden 179
Telefon: 69911080
E-post: post@jeloy.fhs.no
Nettside: http://www.frelsesarmeen.no/offisersskolen