Studiested - Nordland fagskole i helse-og sosialfag-Bodø

Studiestednr: 82
Organisasjonsnummer: 974041707
Postnummer: 8041
Postadresse: Postboks 1462
Telefon: 75651500
E-post: post.bodo@nfk.no
Nettside: http://www.bodo.vgs.no