Studiested - Norges Yrkesakademi

Studiestednr: 8
Organisasjonsnummer: 982460670
Postnummer: 1366
Postadresse: Fornebuveien 37
Telefon: 46440700
E-post: nettstudier@nya.no
Nettside: http://www.nya.no