Studiested - Levanger Fagskole

Studiestednr: 76
Postnummer: 7600
Postadresse: Kirkegt.1
Telefon: 74174900
E-post: postmottak.levangervgs@trondelagfylke.no
Nettside: https://web.trondelagfylke.no/levanger-videregaende-skole/Andre_utdanningstilbud/levanger-fagskole/#