Studiested - Kristiansand

Studiestednr: 497
Postnummer: 4608
Postadresse: Tangen 76
Telefon: 70172660
E-post: fagskole@folkeuniversitetet.no
Nettside: https://www.folkeuniversitetet.no/Folkeuniversitetets-fagskole-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning