Studiested - Trondheim

Studiestednr: 491
Postnummer: 7011
Postadresse: Kjøpmannsgata 33
Telefon: 73842375
E-post: fagskole@kbtmidt.no
Nettside: https://www.kbtfagskole.no/