Studiested - Oslo

Studiestednr: 476
Postnummer: 0484
Postadresse: Postboks 4293
Telefon: 70172660
E-post: midtnorge@folkeuniversitetet.no
Nettside: https://www.folkeuniversitetet.no/Folkeuniversitetets-fagskole-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning