Studiested - Fagskolen i Agder Campus Kristiansand

Studiestednr: 457
Postnummer: 4630
Postadresse: Kjøita 21
Telefon: 37402740
E-post: post@sorlandetsfagskole.no
Nettside: https://www.austagderfk.no/skole/sorlandets-fagskole/