Studiested - Nordland fagskole helse, sosial og oppvekst - Fauske

Studiestednr: 456
Postnummer: 8208
Postadresse: Løgavlveien 9
Telefon: 75656744
E-post:
Nettside: http://www.nordlandfagskole.no