Studiested - Fagskolen i Vestfold/Porsgrunn

Studiestednr: 444
Organisasjonsnummer: 996204278
Postnummer: 3918
Postadresse: Kjølnes Ring 26
Telefon: 33079000
E-post: fagskolen@vfk.no
Nettside: http://vfk.no/fagskolen/