Studiested - Karmsund videregående skole

Studiestednr: 426
Organisasjonsnummer: 999590179
Postnummer: 5506
Postadresse: Postboks 4033
Telefon: 51922000
E-post: fagskole@rogfk.no
Nettside: http://www.rogfk.no/fagskolen