Studiested - Stord

Studiestednr: 415
Organisasjonsnummer: 915828051
Postnummer: 5406
Postadresse: postboks 1243
Telefon: 56580900
E-post: helsefagskole@hfk.no
Nettside: http://skole.hfk.no/nn-NO/skole/fusavgs/studietilbud/helse--og-oppvekstfag/hordaland-helsefagskole/