Studiested - Fusa

Studiestednr: 412
Organisasjonsnummer: 974557525
Postnummer: 5640
Postadresse: Eikelandsosen
Telefon: 57307000
E-post: post.fih@hfk.no
Nettside: www.hfk.no/fagskole