Studiested - Nordnes

Studiestednr: 41
Organisasjonsnummer: 915828051
Postnummer: 5817
Postadresse: Postboks 1876 Nordnes
Telefon: 57307000
E-post: post.btf@hfk.no
Nettside: http://tekniken.no