Studiested - Fagskolen i Hordaland Studiested Nygård

Studiestednr: 408
Postnummer: 5008
Postadresse: Odd Frantzens plass 6
Telefon: 55337800
E-post: post.fih@hfk.no
Nettside: www.hfk.no/fagskole