Studiested - Nygård

Studiestednr: 408
Organisasjonsnummer: 999584373
Postnummer: 5008
Postadresse: Postboks 6065 Postterminalen 5892 Bergen
Telefon: 55337500
E-post: post.fih@hfk.no
Nettside: www.hfk.no/fagskole