Studiested - Nordnes

Studiestednr: 407
Organisasjonsnummer: 974557525
Postnummer: 5817
Postadresse: Postboks 1876 Nordnes
Telefon: 57307000
E-post: post.fih@hfk.no
Nettside: www.hfk.no/fagskole