Studiested - Folkeuniversitetets helsefagskole Follo

Studiestednr: 406
Organisasjonsnummer: 973109588
Postnummer: 1400
Postadresse: Jernbaneveien 2
Telefon: 22476000
E-post: info.ost@folkeuniversitetet.no
Nettside: http://www.folkeuniversitetet.no