Studiested - RKK Karmsund videregående skole

Studiestednr: 391
Organisasjonsnummer: 974624591
Postnummer: 5506
Postadresse: Postboks 4033
Telefon: 51922000
E-post: karmsund-vgs@skole.rogfk.no
Nettside: http://www.karmsund.vgs.no/