Studiested - Ål videregående skole, avd. Lien

Studiestednr: 389
Organisasjonsnummer: 974606089
Postnummer: 3570
Postadresse: Klokkarbakken 7 3570 ÅL
Telefon: 32084500
E-post: aal.vgs@bfk.no
Nettside: http://www.al.vgs.no/