Studiested - Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Vefsn

Studiestednr: 383
Organisasjonsnummer: 974041707
Postnummer: 8651
Postadresse: Postboks 560
Telefon: 75101186
E-post: studiesenteretrkkvefsn@vefsn.kommune.no
Nettside: http://www.studiesenteretrkkvefsn.no