Studiested - Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Meløy

Studiestednr: 382
Organisasjonsnummer: 974041707
Postnummer: 8161
Postadresse: Postboks 55
Telefon: 75653300
E-post: post.meloy@vgs.nfk.no
Nettside: http://www.meloy.vgs.no