Studiested - Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Sandnessjøen

Studiestednr: 381
Organisasjonsnummer: 974041707
Postnummer: 8800
Postadresse: Novikveien 47
Telefon: 75653300
E-post: post.ssj@vgs.nfk.no
Nettside: http://www.sandnessjoen.vgs.no