Studiested - Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Vestvågøy

Studiestednr: 380
Organisasjonsnummer: 974041707
Postnummer: 8372
Postadresse: Risaksla 25
Telefon: 75654500
E-post: post.vestlofoten@nfk.no
Nettside: http://www.opuslofoten.com