Studiested - Fagskolen Kristiania, avd. Oslo

Studiestednr: 38
Postnummer: 0107
Postadresse: Pb 1195, sentrum 0107 Oslo
Telefon: 22596000
E-post: info@kristiania.no
Nettside: http://kristiania.no/fagskolen-kristiania