Studiested - Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Hadsel

Studiestednr: 379
Organisasjonsnummer: 974041707
Postnummer: 8048
Postadresse: Skolegata 7
Telefon: 75655800
E-post: hvg-post@vgs.nfk.no
Nettside: http://www.hadsel.vgs.no