Studiested - Nordland fagskole i helse-og sosialfag - Breivang

Studiestednr: 378
Organisasjonsnummer: 974041707
Postnummer: 9010
Postadresse: Dramsvegen 199
Telefon: 77788500
E-post: post.breivang@tromsfylke.no
Nettside: http://www.breivang.vgs.no