Studiested - Nordland fagskole i helse og sosialfag - Alta

Studiestednr: 377
Organisasjonsnummer: 974041707
Postnummer: 9516
Postadresse: Skoleveien 15
Telefon: 78964500
E-post: Altavgs-Postmottak@ffk.no
Nettside: http://www.alta.vgs.no