Studiested - Sentrum videregående skole

Studiestednr: 375
Postnummer: 2201
Postadresse: Postboks 130
Telefon: 62882000
E-post: post.sentrum.vgs@hedmark.org
Nettside: http://www.sentrum.vgs.no/