Studiested - Nordland fagskole - Opplevelsesbasert reiseliv - Svolvær

Studiestednr: 374
Postnummer: 8300
Postadresse: Sentrumsgården
Telefon: 99354025
E-post: post.reiseliv@vgs.nfk.no
Nettside: http://www.reiselivfagskole.no