Studiested - Folkeuniversitetets helsefagskole Lillestrøm

Studiestednr: 295
Organisasjonsnummer: 970132201
Postnummer: 2000
Postadresse: Landstadsgate 10
Telefon: 64840870
E-post: info.ost@folkeuniversitetet.no
Nettside: http://www.folkeuniversitetet.no