Studiested - Nordland fagskole i helse- og sosialfag-Narvik

Studiestednr: 293
Organisasjonsnummer: 974041707
Postnummer: 8512
Postadresse: 8512 Narvik
Telefon: 75656700
E-post: post.narvik@nfk.no
Nettside: http://narvik.vgs.no