Studiested - Norges Interiørskole

Studiestednr: 244
Organisasjonsnummer: 997138759
Postnummer: 2815
Postadresse: Storgata 10 2815 Gjøvik
Telefon: 92800294
E-post: ni@norgesinteriorskole.no
Nettside: http://www.norgesinteriorskole.no