Studiested - Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole

Studiestednr: 243
Organisasjonsnummer: 974546949
Postnummer: 9189
Postadresse: Fagskolen Troms, avd. Nord-Troms videregående skole, postboks 250, 9189 Skjervøy
Telefon: 77787050
E-post: post.nord-troms@tromsfylke.no
Nettside: http://www.nordtroms.vgs.no