Studiested - Steinkjer fagskole

Studiestednr: 223
Postnummer: 7716
Postadresse: Postboks 2112, Sørsileiret, 7708 Steinkjer
Telefon: 74114500
E-post: steinkjer.fagskole@ntfk.no
Nettside: www.steinkjerfagskole.no,www.tf-nett.no