Studiested - Steinkjer fagskole

Studiestednr: 223
Postnummer: 7716
Postadresse: Postboks 2112, Sørsileiret, 7708 Steinkjer
Telefon: 74176100
E-post: postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no
Nettside: https://web.trondelagfylke.no/steinkjer-videregaende-skole/steinkjer-fagskole/steinkjer-fagskole/